สิ่งที่คิดไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิด นั่นแหล่ะ "จิต"

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

คลังภาพ

คลังภาพล่าสุด ของวัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

พระอาจารย์ตั๋น

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

หล่อพระ จ.พิษณุโลก

หล่อพระ จ.พิษณุโลก

กิจนิมนต์แสดงธรรมที่ประเทศอินเดีย

กิจนิมนต์แสดงธรรมที่ Mahabodhi Society Bangalore และ Mysore ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 17-23 มิ.ย. 2558

งานกฐิน ปี ๒๕๕๗

งานกฐิน ปี ๒๕๕๗

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดเจดีย์

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดบุญญาวาสเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในเจดีย์

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประทับในบุญญาวาสเจดีย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

งานกฐิน ปี ๒๕๕๓

งานกฐิน ปี ๒๕๕๓

งานกฐิน ปี ๒๕๕๒

งานกฐิน ปี ๒๕๕๒

งานกฐิน ปี ๒๕๕๑

งานกฐิน ปี ๒๕๕๑

งานอัญเชิญพระประธานประดิษฐานในอุโบสถ

งานอัญเชิญพระประธานประดิษฐานในอุโบสถวัดบุญญาวาส

พิธีเททองหล่อพระประธาน

พิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดบุญญาวาส ในวันมาฆบูชา ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บรรยากาศภายในวัด

บรรยากาศภายในวัด