พระ อ.ตั๋น เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ท่านพระอาจารย์ตั๋น เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช และเข้ากราบถวายสักการะ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.